Object structure
Title:

Polish Archaeology Under Communism. The Trial of Massive Corruption of Clever Minds

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Boguszewski, Andrzej

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

il. ; 29 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

archaeology ; political systems ; Poland

Abstract:

The aim of this article is not to discuss the paradigms or the methods of the ‘free’ and the ‘Marxist’ archaeology in the post World War II period in Poland. The literature about this is quite abundant, and I would like to tell another story than the scientific side of Polish archaeology during the communist domination. I remember the reality of those fifteen years in the daily activity of young Polish archaeologists in the late ’70s and ’80s of the XX century, and I would like to give here my personal point of view about this time

References:

Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa-Łódź
Barford, P. 1993. Paradigms lost: Polish archaeology and post-War politics, Archaeologia Polona 31, 257–270
Barford, P. 1995. Marksizm w archeologii polskiej w latach 1945–1975, Archeologia Polski 40: 7–78
Baron, S. 1986. The contemporary relevance of history. A study in approaches and methods, New York
Bogucki, P. 2002. Polish archaeology as a world archaeology, Archaeologia Polona 40, 125–135
Bursche, A. and Tylor, T. 1991. A panorama of Polish archaeology, Antiquity 65, 583–592
Hensel, W. ed. 1957. Pierwsza Sesja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, Warszawa 1955, Warszawa-Wrocław, Ossolineum
Hensel, W. 1971. W sprawie unowocześnienia programu studiów w zakresie archeologii pradziejowej i średniowiecznej oraz prahistorii. In Archeologia i Prahistoria. Studia i szkice, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 560–569
Jażdżewski, K. 1995. Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku, Łódź
Kozłowski, S.K. 2007. Imperium atakuje. In S.K. Kozłowski, M. Masojć, T. Płonka and B. Ginter (eds), Contributions to the Central European Stone Age, Wrocław, 273–276
Kozłowski, S.K. 2015. Kwiat królestwa. Archeologów polskich pokolenie trzecie, Warszawa-Łódź
Lech, J. 1996. A short history of Polish archaeology, World Archaeological Bulletin 8, 177–195
Lech, J. 1997. Małowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej lat 1945–1975, Archeologia Polski 47, 175–232
Lech, J. 1997-1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century, Archaeologia Polona 35–36, 25–222
Lech, J. 2002. On Polish archaeology in the 20th century: remarks and polemic, Archaeologia Polona 40, 185–252
Lozny, L. 2002. Far outside, looking in. Polish archaeologists and looking-glass self, Archaeologia Polona 40, 137–148
Milisauskas, S. 1997–1998. Observation on Polish archaeology 1945–1995, Archaelogia Polona 35–36, 223–236
Schild, R. 1993. Polish archaeology in transition, Antiquity 36, 146–150
Tabaczyński, S. 1995. A future of the Marxist paradigm in Central European archaeology? The Polish case. In M. Kuna and N. Venclova (eds), Whither archaeology? Papers in honour of Evzen Neustupny, Praha, 69–81

Start page:

487

End page:

490

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: