Object structure
Title:

Striped Flint and the Krzemionki Opatowskie Mine, Poland. The Beginnings

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Piotrowska, Danuta

Contributor:

Petrus-Zagroba, Alicja : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

striped flint ; Krzemionki Opatowskie ; flint mine ; Neolithic ; Gustaf Kossinna ; Georg Wilke ; Stefan Krukowski

Abstract:

The interest in striped flint from the Vistula River basin in prehistoric times is associated with articles published by Georg Wilke and Gustaf Kossinna. The works of these German prehistorians turned the attention of Stefan Krukowski to this raw material. In July 1922, Jan Samsonowicz, a geologist from Warsaw, discovered a Neolithic flint mine in the village of Krzemionki, at the time in Opatów district (central Poland). The first excavations of the mine were carried out by Józef Żurowski in 1925. In 1928 the State Archaeological Museum in Warsaw (PMA) was formed, the main archaeological institution in Poland. On the part of the Museum, its curator S. Krukowski took on the job of creating the Krzemionki reserve. He was supported by Roman Jakimowicz, the director of PMA. In the spring of 1928 Krukowski began excavations of the Neolithic mine shafts in Krzemionki. The first period of excavations was summed up in his work: Krzemionki Opatowskie (Krukowski 1939). The book played an important role in the development of the archaeology of prehistoric flint mining in Poland

References:

Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź
Balcer, B. 1992. O wpływie Profesora Stefana Krukowskiego na rozwój problematyki badawczej neolitu i wczesnej epoki brązu. In J. Lech andJ. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 201–215
Bąbel, J.T. 1975. Zniszczenia, badania i ochrona rezerwatu w Krzemionkach, pow. Opatów, Wiadomości Archeologiczne 40 (2),149–177
Bąbel, J.T. 2014. ‘Krzemionki Opatowskie’, najważniejszy zabytek górnictwa pradziejowego w Polsce. In D. Piotrowska et al. (eds), Górnictwo epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, Ostrowiec Świętokrzyski, Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Silex et Ferrum 1, 53–104
Bąbel, J.T. 2015. Krzemionki Opatowskie’ monument prehistorii Europy. Kopalnie krzemienia pasiasteg, Ostrowiec Świętokrzyski
Borkowski, W. 1992. Koncepcja Prof. Stefana W. Krukowskiego utworzenia i ochrony rezerwatu pragórnictwa w Krzemionkach. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 225–232
Borkowski, W. (ed.). 2000. Metody badań archeologicznych stanowisk produkcyjnych – górnictwo krzemienia, Warszawa, Metodyka Badań Archeologicznych 1
Brzoza, Cz. 2001. Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918–1945), Kraków, Wielka Historia Polski 9
Childe, V.G. 1925. The Dawn of European Civiliztion, London
Childe, V.G. 1932. Chronology of Prehistoric Europe: a Review, Antiquity 6 (22), 206–212
Kossinna, G. 1917. Meine Reise nach Westund Ostpreussen und meine Berufung zu Generalfeldmarschall v. Hindenburg im August 1915, Mannus 9 (1919), 119–195
Kossinna, G. 1918. Erläuterungen zur Karte der Funde gebänderter Feuersteingeräte (Taf. IV), Mannus 10 (1919), 202–206
Kossinna, G. 1919/20. Mein 60. Geburstag, Mannus 11/12 (1920), 230–231
Kozłowski, S. 2007. Stefan Krukowski: narodziny giganta, Warszawa, Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 6
Krukowski, S. 1920. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Część I, Wiadomości Archeologiczne 5, 185–206
Krukowski, S. 1922. Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski. Wnioski z właściwości surowców i wyrobów. Część II, Wiadomości Archeologiczne 7, 34–57
Krukowski, S. 1932a. Pierwsza charakterystyka stanowiska kopalnianego Krzemionki na podstawie jego pozostałości naziemnych, Wiadomości Archeologiczne 11, 53–56
Krukowski, S. 1932b. Première caractéristique de la station minière de Krzemionki au point de vue restes qui se trouvaient à sa surface, WiadomościArcheologiczne 11, 57–60
Krukowski, S. 1939. Krzemionki Opatowskie. Warszawa. Lech, J. 1992. Stefan Krukowski i początki badań nad pradziejowym górnictwem krzemienia w Polsce (1919–1939). In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 129–161
Lech, J. 1999. Between Captivity and Freedom. Polish Archaeology in the 20th Century, Warsaw
Lech, J. 2013. Resource management in prehistoric siliceous rock mining: an archaeological perspective. In P. Anreiter et al. (eds), Mining in European history and its impact on Environment and human societies – Proceedings for the 2nd Mining in European History Conference of the FZ HiMAT, 7.10. November 2012, Innsbruck, Innsbruck, 13–19
Lech, J. (ed.). 1995. Archaeologia Polona, vol. 33. Special Theme: Flint Mining dedicated to the Seventh International Flint Symposium – Poland 1995, Warsaw
Lech, J. and Piotrowska, D. 2009. Stefan Krukowski (1890–1982) – scholar of prehistoric flint mining in Poland. A suplement to the book by Professor Stefan Karol Kozłowski. In J.M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek and K. Szymczak (eds), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski, Warsaw, 207–221
Piotrowska, D. 1992. Bibliografia prac Prof. Stefana W. Krukowskiego. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 21–28
Piotrowska, D. 2003. Z dziejów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Wiadomości Archeologiczne 56 (2002–2003), 13–35
Piotrowska, D. 2006. Stefan Krukowski, Jura Ojcowska i archeologia w świetle listów i dokumentów ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, Ojców, 193–224
Piotrowska, D. 2014. Krzemień pasiasty i początki badań prehistorycznego górnictwa w Polsce. In D. Piotrowska et al. (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, Ostrowiec Świętokrzyski, Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Silex et Ferrum 1, 21–51
Piotrowska, D., Piotrowski, W., Kaptur, K. and Jedynak, A. (eds). 2014. Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, Ostrowiec Świętokrzyski, Silex et Ferrum 1
Radwan, M. 1926. Przedhistoryczne kopalnie krzemienia w pow. opatowskim, Ziemia 11 (5), 69–72
Renfrew, C. 1976. Before Civilization: The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe, Harmondsworth
Ritter, A. 1939. Georg Wilke, Germanen Erbe 4 (1), 26–28
Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północno-wschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich, Wiadomości Archeologiczne 8 (1), 17–24
Schild, R. 1997–1998. Stefan Krukowski (1890–1982): a reclusive eccentric within the archaeological establishment, Archaeologia Polona 35–36, 343–356
Stampfuss, R. 1935. Gustaf Kossinna, ein Leben für die Deutsche Vorgeschichte, Leipzig
Stolpiak, B. 1984. Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego, Część I, Poznań, 1918-1928
Trigger, B.G. 2007. A History of Archaeological Thought, Cambridge, Second edition
Więckowska, H. 1992. Wspomnienie o Profesorze Stefanie Krukowskim (1890–1982). In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 29–40
Wilke, G. 1917. Die Herkunft der Kelten, Germanen und Illyrer, Mannus 9 (1919), 1–54
Wójcik, Z.J. 1994. Samsonowicz Jan. In Polski Słownik Biograficzny 34 (3), fasc. 142, Wrocław, 436–439
Zalewski, M. 1992. Program badań mikroregionalnych nad organizacją zaplecza osadniczego. In J. Lech and J. Partyka (eds), Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców, 217–223

Start page:

427

End page:

433

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: