Object structure
Title:

Albin Jura (1873–1958): Social Activist, Teacher and Stone Age Researcher

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Trela-Kieferling, Elżbieta

Contributor:

Skucińska, Anna : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

il. ; 29 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

history of archaeology ; the amateur archaeologist ; excavations ; flint artefacts ; collection in the Archaeological Museum of Cracow

Abstract:

In 1960, the Archaeological Museum of Cracow bought a collection of 54,000 flint artefacts recovered by Albin Jura during his excavations at fifteen Stone Age locations near Cracow or in Pod Kopą Magury Cave in the Western Tatra mountains between 1934–1955 (Appendix 1). Albin Jura was an amateur archaeologist who strove to document his research thoroughly and publish its results (Appendix 2). Apart from archaeology, he was deeply involved in political activities

References:

Bednarski, S. 1923. Sprawozdanie Dyrektora Państwowego Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1922/23, Kraków
Bednarski, S. 1924. Sprawozdanie Dyrektora Państwowego Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1923/24, Kraków
Gedl, M. 1969. Katedra Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1945–1967, Światowit 30, 249–257
Jamka, R. 1964. Urywki z okupacyjnych wspomnień archeologa. In M. Zaremba and A. Zaremba (eds), Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnegonauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941–1945, Kraków, 208–221
Jamka, R. 1967. Archeologia Polski w Uniwersytecie Jagiellońskim. In S. Mikucki (ed.), Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 16, Kraków, 287–300
Jura, A. 1939. Sowiniec: siedlisko człowieka w starszej epoce kamiennej, Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Krakowskiego, Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, Kraków
Jura, A. 1945a. Sprawozdanie z badań paleolitycznych w 1939 r., Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU w Krakowie 46 (1–5), 90
Jura, A. 1945b. Sprawozdanie z badań paleolitycznych w latach 1939–1945, Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU w Krakowie 46 (1–5), 90
Jura, A. 1951. Stanowisko kultury ściankowej w Krakowie na Zwierzyńcu z ostatniego interglacjału Masoven II /Riss-Würm/, Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU w Krakowie 52 (1), 64–66
Jura, A. 1953. Kultura lewaluaska VI w Krakowie na Zwierzyńcu, Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU w Krakowie 52 (10), 929–930
Jura, A. 1955. Grota Magury w Tatrach (1460 m), najwyżej w Polsce położona siedziba człowieka epoki lodowej, Światowit 21, 81–124
Kozłowski, J. K. 1960. Paleolit. In R. Jamka (ed.), Pradzieje powiatu krakowskiego t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Archeologiczne 1, Kraków, 9–65
Kozłowski, S. K. 2007. Stefan Krukowski. Narodziny giganta, Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 6, Warszawa
Kowalski, S. and Kozłowski, J. K. 1958. Neolityczna pracownia krzemieniarska w miejscowości Bębło, pow. Olkusz, Wiadomości Archeologiczne 28 (4), 339–354
Lech, J. 1974. Bębło, pow. Kraków. Stanowisko I, Informator Archeologiczny. Badania 1973, Warszawa
Lech, J. 1981. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej: koniec VI tysiąclecia – 1 połowa IV tysiąclecia p.n.e., Wrocław
Lech, J. 2001. Archeologia Jury Ojcowskiej w zarysie. In J. Lech and J. Partyka (eds), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców, 127–170
Schild, R. 2004. Prof. dr hab. Waldemar Chmielewski (17.06.1929–21.07.2004), Archeologia Polski 49 (1–2), 217–219
Wosiński, H. 1969. Udział Stronnictwa w pracach parlamentu PRL w latach 1944–1968. In W. Beczek (ed.), Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, Cz. 3, Warszawa, 66

Start page:

419

End page:

425

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: