Object structure
Name:

KZG, V 6 D, V 11 BD, plan wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

V6D ; V11BD

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

6, 11

Site-locality-quarter:

D, BD

Site-locality-depth:

103,30-103,84 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; plan wykopu na głębokości 103,30-103,84 m n.p.m.; warstwy: 014 – kamienie, węgle w spągu 033; 015 – ciemnobrunatna ziemia; 018 – ciemnoszara ziemia z fragmentami przepalonych belek; 019 – szarobrunatna ziemia- wypełnisko 037; 020 – ciemna i brunatna ziemia- wypełnisko 037; 021 – szarożółty piasek; 023 – żółty piasek; 024 – smugi szarej, przepalonej ziemi; 025 – szarożółty piasek; 027 – szara ziemia- wypełnisko 028; 028 – cięcie wkopu; 031 – ława kamienna o przebiegu NS; 036 – konstrukcje drewniane

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, I.

Data:

1961 ; 7.08.1961

Accession number:

TDR/1961/501

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan wykopu ; belki ; ława kamienna ; konstrukcje

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: