Object structure
Name:

KZG, V 6, V 11, profil S (po linii CD)

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

V6 ; V11

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

6, 11

Site-locality-depth:

102,00-105,00 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala 1:20; profil S (po linii CD); warstwy: 01 – humus; 02 – brunatna ziemia z wkładkami żółtej gliny; 03 – szarobrązowa ziemia; 04 – ciemnoszara ziemia; 05 – szaro-niebieskawa ziemia (zaprawa); 06 – czarnobrunatna przepalona ziemia; 07 – brązowa ziemia z węglami; 08 – brązowa ziemia z dużą ilością węgli; 09 – skupisko węgli w warstwie 08; 010 – ciemnoszara ziemia; 011 – bruk kamienny; 012 – żółtopomarańczowa glina z nielicznymi węglami; 013 – szara, szarobrązowa ziemia w zagłębieniu 033; 014 – kamienie w spągu 033; 015 – ciemnobrunatna ziemia; 016 – szarożółty piasek z żelazistymi naciekami; 019 – ciemnoszara ziemia; 020 – ciemna ziemia z węglami; 025 – szarożółty piasek; 026 – czarna ziemia z przepalonym drewnem; 027 – szara ziemia- wypełnisko 028; 028 – wkop; 029 – brunatna ziemia- wypełnisko 030; 030 – cięcie wkopu; 031 – ława kamienna o układzie NS; 033 – cięcie zagłębienia

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Krakowska, E.

Data:

1961 ; 8-9.08.1961

Accession number:

TDR/1961/499

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; bruk kamienny ; ława kamienna

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: