Filters
  • Resource type
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Results = "Próbka Cl \- 3664 A – w stanie nietrawionym obserwuje się dużą ilość wydzieleń siarczków miedzi rozłożonych prostopadle do długości próbki. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną z bliźniakami i liniami bliźniaków. Twardość\: 203 HV0,15. Próbka Cl \- 3664 C – w stanie nietrawionym obserwuje się dużą ilość dużych wydzieleń siarczków miedzi o rozłożeniu równomiernym oraz korozję rozwiniętą przy brzegu próbki. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną z bliźniakami. Twardość\: 137 HV0,15"]

Number of results: 1

Items per page:

axe (Linowo) - metallographic analysis II-III Bronze Age

Archaeological artifact

This page uses 'cookies'. More information