Filters
  • Resource type
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Results = "Próbka CL \- 3898 A – Siekierka – w stanie nietrawionym obserwuje się bardzo dużą ilość drobnych prawdopodobnie siarczków miedzi oraz porów powstałych na skutek wykruszenia się zanieczyszczeń. Po wytrawieniu stwierdzono budowę dendrytyczną materiału lanego. Twardość\: 215 Hv0,15.Próbka CL \- 3898 B – w stanie nietrawionym obserwuje się bardzo dużą ilość wydzieleń niezidentyfikowanych ułożonych prostopadle do długości próbki. Po wytrawieniu stwierdzono budowę dendrytyczną materiału lanego. Twardość\: 203 HV0,15"]

Number of results: 1

Items per page:

axe (Łuszczewo) - metallographic analysis II-III Bronze Age

Archaeological artifact

This page uses 'cookies'. More information