Filters
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Results = "Próbka CL \- 1553A \- W stanie nietrawionym obserwuje się bardzo dużą ilość wydłużonych siarczków miedzi \/o małej szerokości\/. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną o dość drobnym ziarnie. Twardość\: 158 HV 0,15. Przedmiot wykonano na drodze kucia prawdopodobnie na gorąco. Próbka CL \- 1553B \- W stanie nietrawionym obserwuje się bardzo dużo drobnych siarczków miedzi ułożonych w poprzek do długości próbki. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną z bliźniakami i liniami poślizgów. Twardość\: 131 HV 0,15. Przedmiot wykonano na drodze kucia prawdopodobnie na gorąco"]

Number of results: 1

Items per page:

bracelet (Miechowice) - metallographic analysis II Bronze Age

Archaeological artifact

This page uses 'cookies'. More information