Filters
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Results = "Próbka CL \- 1550A \- W stanie nietrawionym obserwuje się dużą ilość drobnych siarczków miedzi oraz korozję przy brzegu próbki. Po wytrawieniu stwierdzono budowa dendrytyczną. Twardość\: 174 HV 0,15. Próbka CL \- 1550B \- W stanie nietrawionym obserwuje się dużą ilość drobnych siarczków miedzi oraz korozję przy brzegu próbki. Po wytrawieniu stwierdzono budowę dendrytyczną. Twardość\: 174 HV 0,15"]

Number of results: 1

Items per page:

open bracelet (Miechowice) - metallographic analysis II Bronze Age

Archaeological artifact

This page uses 'cookies'. More information