Filters
  • Collections
  • Type of object
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Results = "Próbka CL \- 1498 \- W stanie nietrawionym obserwuje się bardzo dużą ilość dużej wielkości siarczków miedzi. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną. Twardość\: 289 HV 0,15. Przedmiot wykonano na drodze kucia na gorąco"]

Number of results: 1

Items per page:

blade of a dagger (Parlin) - metallographic analysis II Bronze Age

Archaeological artifact

This page uses 'cookies'. More information