Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały \(na kalce\)\; skala\: 1\:200\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 011 – konstrukcje drewniane, 012 – pas kamieni w południowej części działki, 013 – bruk kamienny"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, IV 98 A B D, 99 A C, 198 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information