Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(wschodni\) wykopu, cmentarz \(grób 19\/58=8\/62\) – warstwy\: 01 – humus, 03 – przepalona glina, 05 – brązowo\-szara ziemia z węglami, 06 – cięcie wkopu, 07 – rumowisko kamieni we wkopie 06, 08 – przepalona ziemia, 09 – brunatno\-szara ziemia z węglami, 010 – żółto\-szary piasek, 011 – wkładka szarej ziemi z węglami, 012 – szarożółty piasek, 013 – brunatno\-szara ziemia z węglami, 014 – szaro\-brązowa ziemia z nielicznymi węglami, 015 – cięcie jamy grobowej \(grób 19\/58=8\/62\), 016 – wypełnisko jamy grobowej \(grób 19\/58=8\/62\), 019 – przepalona glina, 364 – północna ława fundamentowa kolegiaty\; legenda\: ziemia orna, ślady polepy, ciemna ziemia zawęglona, bryły węgla, warstwa ciemnego piasku, jasne wkładki piasku, rumowisko kamieni – stary wkop"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 402 A B, profil archeologiczny E wykopu, cmentarz (grób 19/58=8/62) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information