Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na głębokości 105,05\-104,81 m n.p.m.\; warstwa 3, kamienie"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 12 D, plan warstwy 3, kamienie średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information