Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:20\; plan wykopu archeologicznego \(budynek 1\/62\) – warstwy\: 021 – cięcie budynku 1\/62, 022 – kamienie w budynku 1\/62, 023 – czarna ziemia w budynku 1\/62, 068 – zewnętrzne ściany budynku 1\/62, 071 – kamienie na zewnątrz budynku"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 498 B 499 AC, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information