Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:20\; plan archeologiczny wykopu \(budynek 1\/62\) – warstwy\: 021 – cięcie budynku 1\/62, 022 – kamienie w spągu, 023 – czarna przepalona ziemia\- wypełnisko budynku, 068 – ściany zewnętrzne budynku"]

Number of results: 1

items per page

KZG, I 498 B 499 A C, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information