Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, cmentarz – groby– warstwy\: 09 – warstwa cmentarzyskowa, z dolną częścią wkopów grobowych, 069 – wypełnisko \+ pochówek – szkielet 4\/58, 079 – cięcie grobu, 070 – czaszka 5\/58 – wypełnisko, 080 – cięcie jamy grobowej, 071 – szkielet 6\/58 – wypełnisko, 081 – cięcie jamy grobowej, 072 – szkielet 7\/58 – wypełnisko, 082 – cięcie jamy grobowej, 073 – szkielet 8\/58 – wypełnisko, 083 – cięcie jamy grobowej, 074 – szkielet 9\/58 – wypełnisko, 084 – cięcie jamy grobowej, 075 – szkielet 10\/58 – wypełnisko, 085 – cięcie jamy grobowej, 076 – fragment szkieletu 11\/58 – wypełnisko, 086 – cięcie jamy grobowej, 077 – kości dziecka 12\/58 \(w nogach szkieletu 4\/58\), 087 – cięcie \(\?\) jamy grobowej"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information