Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, cmentarz – grób 2\/60 – warstwy\: 011 – szaro\-brunatna ziemia \(warstwa cmentarzyskowa\), 018 – cięcie jamy grobowej, 019 – wypełnisko jamy grobowej, \+ pochówek – szkielet 2\/60"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 302 D, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 2/60) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information