Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny wykopu, cmentarz – grób 1a\/60– warstwy\: 011 – szaro\-brunatna ziemia \(warstwa cmentarzyskowa\), 016 – cięcie jamy grobowej, 017 – wypełnisko jamy grobowej \+ pochówek – szkielet 1a\/60,364 – północna ława fundamentu kolegiaty"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 302 D, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 1a/60) średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information