Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; skala\: 1\:10\; plan archeologiczny oraz przekroje wykopu – rysunki architektoniczne – warstwy\: 068 – konstrukcja skrzyniowa drewniano\-kamienna\; podano dokładne wymiary konstrukcji oraz średnicę belek"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 20 B D, plan archeologiczny wykopu oraz przekroje średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information