Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek czarno\-biały\; plan archeologiczny wykopu \(szkic\) – warstwy\: 91 \(=178\) – jasnoszare piaski – wypełnisko jamy 179, 92 \(=179\) – jama posłupowa, 158 – szarobrązowa ziemia – wypełnisko jamy 160, 159 – ślady kory – wypełnisko jamy 160, 160 – jama posłupowa, 161 – gliniasta ziemia – wypełnisko jamy 162, 162 – jama posłupowa, 163 – kretowina, 175 – wypełnisko jamy 176, 176 – jama posłupowa"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 301 D, 302 C D, plan (szkic) archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information