Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny skala\: 1\:10\; profil archeologiczny N wykopu – warstwy\: 9 – ciemnobrązowa ziemia z węglami drzewnymi, popiołem i nielicznymi grudkami polepy\; 16b – brązowa piaszczysta ziemia z węglami drzewnymi i fragmentami konstrukcji drewnianych\; 18 – stalowa ziemia mułkowa z węglami drzewnymi i grudkami polepy\; 27 – ciemnoszaro\-brązowa piaszczysta ziemia z plamami pomarańczowej glinki i popiołem oraz fragmentami przepalonych belek\; 28 – szarobrązowa ziemia mułkowa z węglami drzewnymi i grudkami polepy\; 29 – szarokremowy zbity ił z węglami drzewnymi i wkładką popiołu"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 A, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information