Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala 1\:20\; profil S \(po linii CD\)\; warstwy\: 01 – humus\; 02 – brunatna ziemia z wkładkami żółtej gliny\; 03 – szarobrązowa ziemia\; 04 – ciemnoszara ziemia\; 05 – szaro\-niebieskawa ziemia \(zaprawa\)\; 06 – czarnobrunatna przepalona ziemia\; 07 – brązowa ziemia z węglami\; 08 – brązowa ziemia z dużą ilością węgli\; 09 – skupisko węgli w warstwie 08\; 010 – ciemnoszara ziemia\; 011 – bruk kamienny\; 012 – żółtopomarańczowa glina z nielicznymi węglami\; 013 – szara, szarobrązowa ziemia w zagłębieniu 033\; 014 – kamienie w spągu 033\; 015 – ciemnobrunatna ziemia\; 016 – szarożółty piasek z żelazistymi naciekami\; 019 – ciemnoszara ziemia\; 020 – ciemna ziemia z węglami\; 025 – szarożółty piasek\; 026 – czarna ziemia z przepalonym drewnem\; 027 – szara ziemia\- wypełnisko 028\; 028 – wkop\; 029 – brunatna ziemia\- wypełnisko 030\; 030 – cięcie wkopu\; 031 – ława kamienna o układzie NS\; 033 – cięcie zagłębienia"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 6, V 11, profil S (po linii CD) średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information