Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala 1\:20\; plan warstw 2, 3, 16, 25, 29, 30, 52\-54, 56 \(zdejmowanie świadka profilowego\)\; warstwy\: 02 – ciemnobrunatna piaszczysta warstwa, mało spoista\; 03 – szarobrunatna warstwa z drobnymi okruchami cegieł\- wypełnisko wkopu\; 016 – jasnobrązowy piasek\; 025 – ciemnobrunatna, gruboziarnista warstwa\- wypełnisko wkopu\; 29 – szarożółta glina\- nasyp wału\; 030 – piaski pylaste barwy szarobiałej\; 052 – jasnobrązowa, zbita, piaszczysta ziemia z nielicznymi kamieniami\; 053 – jasnobrązowy piasek\- nasyp wału\; 054 – jasnoszara gliniasto\-piaszczysta warstwa\; 56 – rdzawy piasek z kamieniami"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 601 BD, plan archeologiczny warstw średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information