Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala 1\: \?\; plan archeologiczny wykopu – warstwy\: 023 – ciemnoszaro\-brunatna ziemia, 029 – warstwa kamieni w szarym piasku, 034 – ciemnobrunatna sypka ziemia z dużą zawartością ceramiki, kości i przedmiotów żelaznych, 046 – liczne drobne kamienie nad fundamentem empory, 050 – ciemnoszara ziemia, 057 – zaprawa murarska zmieszana z kamieniami"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 B D, plan archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information