Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:5\; profil wykopu \(przez zastoisko cieku\) – warstwy\: 42 – gytia detrytusowa, ciemno zabarwiona o strukturze płytkowej\; 43 – gytia wapienna\; 114 – piaski pylaste jednorodne pod względem wielkości ziaren \(łożysko cieku\)"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 A, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information