Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:5\; profil archeologiczny wschodni wykopu, wnętrze absydy – warstwy\: 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła drewnianego, 15b – ślady deski szalującej, 202 – cięcie wkopu tak zwanego grobu Mieszka Starego. Uwaga\: część warstw interpretowana przez odkrywców w latach pięćdziesiątych XX w. jako fragmenty warstw związanych z tzw. grobem Mieszka Mieszkowica i Mieszka Starego, prawdopodobnie była fragmentem podstawy ołtarza"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 401 B, 402 A, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information