Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil zachodni wykopu – warstwy\: 1 – humus\; 1b – szaro\-brunatna ziemia z grudkami wapna i fragmentami cegieł\; 2 – szaro\-brunatna ziemia\; 6 – szaro\-brunatna ziemia z wkładkami żółtego piasku i zaprawą wapienną\; 8 – piaszczysta ziemia barwy żółto\-szarej\; 9 – rozłożone wapienie"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 CD, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information