Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny zachodni wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – szara ziemia z nielicznymi kamieniami, 05 – czarna, przepalona ziemia, 07 – ciemnoszaro\-brunatna ziemia z węglami drzewnymi, 06 – jasnoszaro\-żółty piasek, 08 – jasnożółty piasek, 09 – ciemnobrunatna ziemia z kawałkami zbutwiałego drewna, 011 – ciemnobrunatna ziemia z rozłożonym drewnem, 012 – szarożółty piasek, 013 – ciemnoszary piasek, 014 – szary i szarozielonkawy piasek, 015 – żółty piasek z dużą ilością wytrąceń żelazistych, 017 – szara ziemia\- wypełnisko 018, 018 – cięcie wkopu"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 600 B, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information