Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny wykopu – warstwy\: 09 – szarożółta ziemia, 028 – ślad rozłożonego drewna\- ściany budynku 1\/59, 029 – jasnobrązowa glina, 030 – cięcie paleniska w centrum budynku 1\/59, 031 – żółta glina – klepisko budynku 1\/59, 032 – cięcie budynku 1\/59, 039 – przepalona ziemia z ceglaną polepą – wypełnisko paleniska 030, 040 – przepalone kamienie w palenisko 030, 041 – przepalone belki w budynku 032, 042 – przepalona glina na N od paleniska 030, 043 – żółtobrązowa ziemia, 044 – warstwa zbutwiałego drewna\?\- podłoga\?, 045 – brunatnoszara ziemia – wypełnisko 032"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 20 A C, profile archeologiczne budynku średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information