Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny wschodni wykopu \(bruku kamiennego\)\; warstwa\: 08 – cięcie wkopu \; 09 – ziemia barwy ciemno\-brązowej \(wypełnisko wkopu 08\) \; 010 – bruk kamienny nad tak zwanym grobem Mieszka Starego i Mieszka Mieszkowica \; 011 – jednolita warstwa piaszczysto\-gliniasta barwy pomarańczowej \; 012 – warstwa spalenizny \; 013 – glina z szarą ziemią \; 014 – brązowy piasek z fragmentami spalonego drewna \; 015 – warstwa spalenizny \; 016 – szarożółty piasek \; 017 – szary, zailony piasek z węglami \; 018 – brązowy piasek \; 019 – ciemnopomarańczowa glina \(z kamieniami 010\) \; 022 – żółta zaprawa z drobnymi kamieniami \; 023 – kamienie po bokach tak zwanego grobowca MS i MM, w legendzie\: plastyczna glina, warstwa beżowa o strukturze piasku, warstwa czarna, warstwa brązowa, piasek żółto\-szary"]

Number of results: 1

items per page

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information