Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny paleniska 3 – warstwy\: 09 – szarożółta ziemia, 034 – przepalone kamienie – wypełnisko 037, 035 – przepalona glina\- wypełnisko 037, 036 – spalona czarna ziemia\- wypełnisko 037, 037 – cięcie paleniska 3\/59"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 20 C, profil archeologiczny paleniska średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information