Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny północny – warstwy\: 01 – humus, 02 – ciemnobrązowo\-szara ziemia z wkładkami gliny, 03 – żółtopomarańczowa ziemia, 04 – brązowoszara z węglami, grudkami polepy, sporymi kamieniami, 05 – szara ziemia ze smugami przepalonego drewna, 06 – żółty piasek, 07 – brązowa ziemia z węglami, polepą, 08 – szarobrązowa ziemia, 09 – ciemnożółta glina, 010 – silnie przepalona ziemia z fragmentami przepalonego i zbutwiałego drewna – konstrukcje we wkopie 021, 023 – niebieskawe iły"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 399 A, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information