Filtry
  • Typ zasobu
  • Kolekcje
  • Typ obiektu
  • Typ pliku
  • Dostępność obiektu
  • Data badań
  • Dostęp
Projekty RCIN i OZwRCIN

Szukana fraza: [Opis obiektu = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny NW wykopu\; warstwy\: 01 – humus \; 02 – szarobrunatna ziemia \; 03 – rumosz kamienny \; 04 – brunatna ziemia \; 05 – rumosz kamienny \; 06 – cięcie wkopu \; 07 – brunatna ziemia \(wypełnisko wkopu 06\) \; 012 – warstwa spalenizny \; 014 – brązowy piasek z fragmentami spalonego drewna \; 017 – szary, zailony piasek \; 019 – przepalona glina \; 023 – kamienie po bokach „grobu\/ołtarza” \; 033 – szarożółty piasek we wnętrzu kościoła \; 078 – szarobrunatna ziemia z fragmentami polepy \; 079 – zaprawa \(\?\) w układzie poziomym na W od „grobu\/ołtarza” \; 080 – szara ziemia z bryłkami gliny i kamieniami \; 081 – pomarańczowa glina pod posadzką \(\?\) \; 082 – brązowa ziemia z warstewkami węgli w spągu \; 083 – brunatna ziemia częściowo przykryta posadzką \; 089 – beżowa glina ze śladami węgla drzewnego"]

Wyników: 1

Obiektów na stronie:

KZG, VI 401 BD, 501 B, profil archeologiczny NW wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji