Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny NW wykopu\; warstwy\: 01 – humus \; 02 – szarobrunatna ziemia \; 03 – rumosz kamienny \; 04 – brunatna ziemia \; 05 – rumosz kamienny \; 06 – cięcie wkopu \; 07 – brunatna ziemia \(wypełnisko wkopu 06\) \; 012 – warstwa spalenizny \; 014 – brązowy piasek z fragmentami spalonego drewna \; 017 – szary, zailony piasek \; 019 – przepalona glina \; 023 – kamienie po bokach „grobu\/ołtarza” \; 033 – szarożółty piasek we wnętrzu kościoła \; 078 – szarobrunatna ziemia z fragmentami polepy \; 079 – zaprawa \(\?\) w układzie poziomym na W od „grobu\/ołtarza” \; 080 – szara ziemia z bryłkami gliny i kamieniami \; 081 – pomarańczowa glina pod posadzką \(\?\) \; 082 – brązowa ziemia z warstewkami węgli w spągu \; 083 – brunatna ziemia częściowo przykryta posadzką \; 089 – beżowa glina ze śladami węgla drzewnego"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 401 BD, 501 B, profil archeologiczny NW wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information