Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny – warstwy\: 1 – humus \(ziemia orna\)\; 3 – szarobrunatna ziemia\; 4 – szarobrunatna ziemia z grudkami polepy, nielicznymi węglami drzewnymi oraz skupiskiem kamieni\; 6 – szarobrunatna ziemia z licznymi grudkami polepy, węglami drzewnymi i wkładkami ciemnożółtej ziemi\; 7 – okrzeski kamienne\; 10 – zbity, jasnożółty piasek z grudkami polepy i gliny\; 11 – jama wypełniona brązową ziemią i kamieniami"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 14 A, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information