Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny – warstwy\: 1 – humus \(ziemia orna\)\; 2 – szarobrunatna ziemia z fragmentami wapnienia i cegieł \(wkop\?\)\; 3 – szarobrunatna ziemia\; 5 – szarobrunatna ziemia ze skupiskiem kamieni\; 6 – szarobrunatna ziemia z licznymi grudkami polepy, węglami drzewnymi i wkładkami ciemnożółtej ziemi\; 8 – skupisko luźnych kamieni\; 9 – żółtoszara ziemia z grudkami polepy i węglami drzewnymi"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 14 A, profil archeologiczny N średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information