Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(zachodni\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – 06 – wypełnisko wkopu 07, 07 – cięcie wkopu, 010 – jasnobrązowa ziemia, 018 – jasnożółty piasek pod okrzeskami, 021 – jasnoszara ziemia z piaskiem, 023 – szarożółty piasek, 024 – szara ziemia z węglami, 026 – brązowa ziemia z przepalonym drewnem w spągu, 036 – brązowa i pomarańczowożółta ziemia, 037 – pomarańczowożółta ziemia z kamieniami, gliną i piaskiem, 040 – szarożółte piaski warstwowane, 043 – konstrukcje drewniane, 045 – szara ziemia z faszyną i rozłożonym drewnem, 046 – biały piasek, 053 – wypełnisko grobu 16\/60, 054 – cięcie globu 16\/60"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 15 C D, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information