Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(wschodni\) wykopu – warstwy\: 301C\: 01 – humus, 023 – ciemnoszary piasek, 028 – cięcie wkopu, 029 – żółtoszary piasek z rumoszem, 030 – szara ziemia z kamieniami \(wypełnisko 028\), 058 – jasnożółty piasek z kamieniami, 516 – ława S nawy\; 301D\: 01 – humus, 023 – szary piasek, 029 – żółtoszary piasek z rumoszem, 031 – szara ziemia, 032 – przepalona glina, 033 – szara ziemia z żółtym piaskiem, 03 – ciemnobrunatna ziemia\; 302C\: 01 – ziemia orna, 08 – ciemna ziemia zmieszana z sypką zaprawą i piaskiem, 022 = 5 – żółtoszara ziemia, 023 – brunatna zbita ziemia zmieszana z węgielkami, 024 – cięcie wkopu, 025 – rumosz zmieszany z ziemią orną \(wypełnisko wkopu 024\), 026 – jasnożółty piasek z węglami i wkładką polepy, 029 – cięcie wkopu, 030 – rumosz w żółtoszarej ziemi \(wypełnisko wkopu 029\)"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 C D, 302 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information