Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(wschodni\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 05 – ciemny piasek z kamieniami, 08 – warstwa drobnych okrzesków, 09 – szaro\-żółta ziemia z nielicznymi kamieniami, 011 – brunatno\-szara ziemia z węglami drzewnymi, polepą i kośćmi zwierzęcymi, 014 – brunatna ziemia z węglami i polepą 019 – szara ziemia z kamieniami, 020 – ciemno\-brązowa ziemia z węglami, 021 – warstwa spalenizny, spalone konstrukcje drewniane, 026 – szary piasek z fragmentami konstrukcji drewnianych, 027 – ciemnoszaro\-żółto\-brązowa warstwowana ziemia, 028 – szara ziemia z naciekami żelazistymi"]

Number of results: 1

items per page

KZG, V 20 D, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information