Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(wschodni\) wykopu \(profil zbiorczy sondaży na łące\) – warstwy\: ar 95\: 01 – humus, 045, szarawy ił, 046 – brązowa – wypełnisko 014, 047 – żółty piasek ze zbutwiałym drewnem – wypełnisko 073, 048 – szaro\-niebieskawe iły – wypełnisko 073, 049 – szarożółty piasek, 050 – szara, 051 – żółty piasek, 052 – szary piasek – wypełnisko 073, 053 – szarożółty piasek\- wypełnisko 073, 054 – brunatno\-czarna z faszyną, 055 – szarożółty piasek, 056 – szary piasek, 057 – faszyna w 073, 058 – żółtoszary piasek, 059 – szary piasek, 073 – cięcie rowu, 074 – cięcie nieckowa\-tego zagłębienia, 075 – faszyna\; ar 96\: 01 – humus, 022 – żółty piasek, pomarańczowa glina, 032 – pomarańczowa glina, 033 – ilasta ze zbutwiałym drewnem, 035\-037 – wkop 037, 038 – wkop, 039 – brązowoszara ziemia – wypełnisko 038, 040 – brunatno\-czarna – wypełnisko 038, 041 – brunatna ze zbutwiałym drewnem, 042 – warstwa spalonego zbutwiałego drewna, 043 – pomarańczowa glina, 044 – ciemna warstewka wyznaczająca górną powierzchnię zerodowanych warstw, 045 – szarawy ił, 049 – szarożółty piasek, 050 – szara ziemia, 051 – żółty piasek, 052 – szary piasek, 057 – brunatna z faszyną, poziomymi kołkami i pionowymi palami\; ar 97\: 01 – humus, 022 – „przekładaniec” żółty piasek, pomarańczowa glina i szara ziemia, 032 – pomarańczowa glina, 033 – ilasta ziemia ze znaczną ilością zbutwiałego drewna, 034 – warstwa kamieni, 035 – jasnobrązowa ziemia – wypełnisko 037, 036 – ciemnobrązowa, ilasta, wypełnisko 037, 037 – wkop na granicy działek 97 i 96, 042 – ciemnobrunatna – zbutwiałe drewno, 045 – szarawy ił z kamieniami\; ar 98\: 01 – humus, 010 – brązowoszara, niejednolita, 024 – zailony piasek, 025 – belki w zailonej ziemi, 026 – jasnobrązowy piasek, 034 – kamienie"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 95 C D, 96 C D, 97 C D, 98 C, profil archeologiczny E wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information