Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(południowy\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – szara ziemia, 03 – cięcie wkopu, 09 – szarożółta ziemia, 010 – drobne kamienie w spągu 09, 011 – brunatna ziemia z dużą ilością fragmentów przepalonego drewna, 012 – jasnobrązowa ziemia, 013 – ciemna, przepalona ziemia z licznymi węglami, 014 – jasnobrązowa ziemia, 015 – spalenizna, 016 – szara ziemia ze spalenizną w spągu, 017 – szara ziemia z naciekami żelazistymi, 018 – szarożółty piasek, 019 – szarobrązowy piasek i glina w układzie poziomym, 020 – ziemia barwy ciemnobrunatnej, 021 – rozsypisko belek\- konstrukcje drewniane, 046 – ława kamienna w obramowaniu, 048 – belki przed ławą\; Po bokach naniesiono położenie warstw \(I\-VIII\) według I.K. Dąbrowskich"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 20 A C, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information