Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(południowy\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – 06 – wypełnisko wkopu 07, 07 – wkop do wybierania murów, 042 – pomarańczowa glina z dużymi kamieniami i fragmentami zbutwiałego drewna, 043 – konstrukcje drewniane w ciemniejszej ziemi"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 15 C, 20 A C, profil archeologiczny S wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information