Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(południowo\-zachodni\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – ciemnoszara ziemia z kamieniami, 03 – żółty piasek z pomarańczową wkładką w stropie, 04 – brązowoszara ziemia z drobnymi węglami, 05 – jasno\-brązowa ziemia ze śladami przepalonego drewna, 06 – szara ziemia z węglami, 07 – spalenizna z grudkami polepy, 08 – jasnobrązowożółta ziemia, 09 – szara ziemia z przepalonym drewnem i kamieniami, 010 – żółty piasek z drobnymi węglami, 011 – jasnobrązowa ziemia, 012 – brunatna ziemia z dużą ilością węgli, 013 – jasnobrązowa ziemia, 014 – ciemno\-szaro\-żółta ziemia, 015 – żółty piasek, 016 – brązowa ziemia \(ślad rozłożonego drewna\), 017 – żółty piasek, 018 – czarna przepalona ziemia, 019 – żółty piasek, 020 – ciemnobrązowo\-żółta ziemia z dużą ilością węgli, 021 – smuga przepalonej ziemi, 022 – brązowa ziemia z węglami, 023 – spalenizna, 024 – szaro\-żółta ziemia z fragmentami przepalonego drewna, 025 – spalenizna, 026 – szaro\-brązowa ziemia, 027 – spalenizna, 028 – szarożółta ziemia, 029 – brązowa ziemia, 030 – smugi spalonego drewna w brunatnej ziemi, 031 – szaro\-żółty piasek, 032 – brunatno\-szara ziemia z konstrukcjami 041, 033 – smuga spalonego drewna, 034 – ciemno\-brązowa ziemia, 035 – smuga spalonego drewna \(\?\), 036 – żółty piasek z zabrązowieniami, 037 – smuga przepalonej ziemi, 038 – niebieskawe iłki calcowe, 039 – „bruk” kamienny w warstwie 024"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, III 203 C D, profil archeologiczny SW wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information