Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu –warstwy\: 01 – humus, 010 – jasnożółty piasek, 016 – szara ziemia z kamieniami, 017 – pomarańczowa glina, 027 – skupisko kamieni, 183 – kamienie fundamentu empory"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, VI 301 A C, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information