Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 03 – ciemnoszara ziemia\- spalone konstrukcje, 06 – ciemnoszara ziemia ze spalonymi konstrukcjami, 08 – żółtoszara ziemia warstwa zglinionego piasku, 011 – glina z piaskiem barwy pomarańczowo\-żółtej, 015 – spalone belki, 017 – wkładka gliniastego piasku w obrębie konstrukcji wału, 030 – piasek gliniasty, 031 – szarobrązowy piasek z kamieniami i węglami"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 99 C, IV 99 A, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information