Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – szarożółty piasek, 03 – ciemnobrunatny piasek, 04 – żółtopomarańczowa glina nad kamieniami 012, 09 – szaro\-pomarańczowa gliniasta ziemia, 010 – ciemnoszara ziemia z konstrukcjami, 011 – konstrukcje w 010, 012 – pas kamieni, 013 – bruk kamienny z NW narożniku wykopu, 014 – fragmenty konstrukcji drewnianych pod 013, 016 – szarożółta ziemia, 017 – szara ziemia na E od 012, 018 – pomarańczowa przepalona glina pod 011, 019 – ciemnoszara ziemia nad 011"]

Number of results: 1

items per page

KZG, IV 99 A C, 198 B D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information