Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(północny\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – szara ziemia, 03 – brązowy piasek, 04 – jasny, żółtobrązowy piasek z węglami, 05 – smuga spalonego drewna, 06 – brązowy piasek, 07 – żyłki limonitowe w żółtym piasku, 08 – żółtobrązowy piasek, 09 – niebieski ił, 010 – szarobrązowa ziemia, 011 – konstrukcje drewniane w 010, 016 – płaszcz kamienny, 020 – warstwa pod 016, 030 – pomarańczowa glina na szczycie 016"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, I 800 B D, 900 B D, 1000 D, profil archeologiczny N wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information