Filters
  • Collections
  • File type
  • Data
  • Access

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny \(budynek 1\/62\) – chata – warstwy\: 023 – czarna przepalona ziemia\- wypełnisko budynku 021, 035 – brązowa ziemia\- wypełnisko jamy 074, 039 – żółtopomarańczowy piasek\- wypełnisko 021, 053 – żółtozielonkawy piasek calcowy, 054 – rdzawe piaski\?, glina\? calcowa, 059 – szarobrunatna ziemia na zewnątrz budynku 021, 061 – przepalona glina z dużą ilością węgli w budynku 021, 062, kamienie w spągu 035, 063 – zbutwiałe drewno, 064 – warstwa spalenizny, 065 – przepalone drewno, 074 – jama „nad beczką” w budynku 021"]

Number of results: 1

items per page

KZG, I 498 B, 499 A C, profil archeologiczny wykopu średniowiecze wczesne

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information