Filters
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; profil archeologiczny\(zachodni\) wykopu – warstwy\: 01 – humus, 02 – szara ziemia, 011 – brązowoszara ziemia, 012 – zagłębienie, 013 – szara ziemia w 012, 014 – ciemnoszara ziemia w 012, 015 – brunatnoszara ziemia w 012, 017 – ciemnobrunatna w spągu 012, 018 – żółtobrązowa ziemia, 019 – pomarańczowa glina, 020 – piach calcowy i niebieskawy ił"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 16 B, profil archeologiczny W wykopu średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information