Filters
  • Resource type
  • Collections
  • File type
  • Object availability
  • Data
  • Access
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [Object description = "Kalisz\-Zawodzie\-Grodzisko\; rysunek barwny\; skala\: 1\:20\; plan wykopu na gł. 104,74\-104,46 m n.p.m.\; warstwa 12 – warstwa jasnobrązowa z wkładkami jasnego piasku, drobne węgle drzewne oraz grudki gliny"]

Number of results: 1

Items per page:

KZG, V 12 D, plan warstwy 12 średniowiecze wczesne

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

This page uses 'cookies'. More information